Tudja meg, hogy a forintosításkor volt-e elmaradása!

2018.06.17

Az Európai Bíróság C-483/16. számú, 2018. május 31. napján született ítélete szerint a devizahiteles törvények nem sértik a 93/13-as irányelvet, azonban az elszámolás után a fogyasztónak olyan ténybeli és jogi helyzetbe kell kerülnie, mint amelyben a tisztességtelen feltételek nélkül lett volna.

E szerint akiknek 2015.02.01. napja előtt a bank felmondta a szerződését, érdemes megvizsgálni, hogy a tisztességtelen feltételek nélkül (árfolyamrés, egyoldalú szerződésmódosítás - kamatemelés) volt-e ténylegesen hátraléka, vagy pedig az nem állt fenn. Amennyiben az derül ki, hogy az MNB árfolyamon és kamatemelés nélkül számított lefutás szerint nem volt elmaradás a felmondáskor, ott a felmondás nem volt jogszerű!

Tapasztalataim szerint az OTP szerződéseinek nagy részét három havi elmaradás után felmondta. Ezen esetekben a vizsgálat mindenképpen szükséges lehet, de bármely bank esetében előfordulhat a felmondás jogszerűtlensége. Fontos tudnivaló, hogy a felmondás jogszerűtlenségének kimondása a bíróság hatásköre, ezért önmagában a számítás nem elegendő! 

Ha Ön szeretné megtudni, hogy a tisztességtelenül felszámított összegek nélkül volt-e hátraléka az elszámolás időpontjában, akkor várom megkeresését!