Szerződéskötés előtt megismerhető-e a szerződés tartalma?

2018.04.05

2016.03.21. napjától hatályos törvényi rendelkezés szerint a hitelezőnek 3 nappal a szerződés aláírása előtt kérés nélkül is át kell adnia a szerződés tervezetét!

2009. évi CLXII. törvény

13. § * (1) Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.